ŁKS Łomża :: Zobacz temat - Władze Miasta a ŁKS
 
idz do www.lks.4lomza.pl
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
Władze Miasta a ŁKS
Idź do strony 1, 2, 3 ... 51, 52, 53  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum ŁKS Łomża Strona Główna -> ?KS ?om?a
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
lomzerman
Internetowy chuligan
Internetowy chuligan


Dołączyć: 29 Paź 2005
Posty: 378

PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 7:22 pm    Temat postu: WÅ‚adze Miasta a ŁKS Odpowiedz z cytatem

Kolejny przypadek, kiedy w�adze miasta zamiast wpom�c klub- wizyt�wk� �om�y podk�ada jej k�ody pod nogi, tym razem za po�rednictwem mpkim, zaleznym od siebie zak�adem bud�etowym. Ka�dy, kto �ledzi od jakiego� czasu poczynania w�adz Miasta wzgl�dem klubu z pewno�ci� zorientowa� si�, �e komu� zale�y na ca�kowitym upadku Klubu Pi�karskiego �KS.Jeszcze kilka takich ruch�w i niestety im si� uda, niestety...
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Rodowity_Mazowszanin
Wariat jakich mało
Wariat jakich mało


Dołączyć: 06 Mar 2004
Posty: 1874
Skąd: ¦ródmie¶cie

PostWysłany: Wto Cze 17, 2008 9:24 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Im ni¿sza liga w £om¿y tym mniej "problemów" dla Ratusza. Taka prawda.

Za du¿o ju¿ zobaczy³em, us³ysza³em i przeczyta³em aby s±dziæ inaczej.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Sumo/malaha
Wyjazdowicz
Wyjazdowicz


Dołączyć: 10 Cze 2005
Posty: 797
Skąd: ...zapuszczony ³om¿yniak...

PostWysłany: Sro Cze 18, 2008 7:19 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Szczecin, gdy jeszcze by³ z "zgodzie" z Ptakiem, wynajmowa³ bogatej Ptakovii stadion za symboliczn± z³otówkê. U nas miasto od biednego £KS-u, klubu, który zrobi³ w 3 lata wiêksz± reklamê miastu ni¿ panowie B., S. i Ch. przez ca³e swoje ¿ycie, "¶piewa" piêæ stów za mecz. To nie jest jaka¶ wielka kwota, zgoda, ale w sytuacji nêdzarza, jakim jest £KS, równie¿ powa¿na. Nie mówiê o pomieszczeniach, w których gdyby nie klub, pewnie umieszczonoby kolejn± Biedronkê, albo pan M.B.S. zbudowa³ kolejne rondo (gdyby to tylko by³o technicznie mo¿liwe).

I to tyle, taka refleksja "mnie nasz³a"...
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
T.Ł.Ł.
Internetowy chuligan
Internetowy chuligan


Dołączyć: 05 Gru 2007
Posty: 318

PostWysłany: Sro Cze 18, 2008 9:34 am    Temat postu: re Odpowiedz z cytatem

I mnie nasz³a refleksja-To chyba najdoskonalszy przyk³ad paradoksu,kiedy to w³adze miasta nie chc± mieæ najlepszej jego wizytówki.Teraz pewnie l¿ej wszystkim w ratuszu ,bo weszli na dobra dla nich droge-czyli taka dzieki której moga raz na zawsze pozbyæ sie "problemu" ,zwanego £KS.Wstyd,wstyd,wstyd-"lokalni k.urwa patrioci,co siedza za biurkami i j.ebie ich 80-letnia tradycja Klubu!Evil or Very Mad
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Ch.
Corvus Albus
Corvus Albus


Dołączyć: 10 Cze 2004
Posty: 1980
Skąd: Sybir

PostWysłany: Sro Cze 18, 2008 10:31 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mi to ju¿ brak s³ów.Musimy co¶ z tym zrobiæ,a panowie co chc± koñca tego klubu powinni bekn±æ przed lokalnym spo³eczeñstwem za to.Czekamy na walne,zobaczymy co nam powie ratusz... Rolling Eyes
_________________
http://www.youtube.com/watch?v=sEiT3NXKhuI
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
eRBK
Export Boys


Dołączyć: 07 Mar 2006
Posty: 1161
Skąd: £om¿a/Sniadak

PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 12:16 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wiêkszosc ludzi z ratusza jest wogóle nieodpowiedzialnych niekompetentnych niezorientowanych itd !

Jest to chore ze miasto nie bieze przyk³adu z innych dobrze rozwiniêtych metropolii
nawet Bia³ystok-gdzie ci±gle jest robiony szum medialny ci±gle jest wychwalanie sie tym co maj± najlepsze ?
a £om¿a to £om¿a fakt bardzo specyficzne miasto ale to ju¿ nie jest dla mnie smieszne £KS to dla mnie jak i wiêkszosci moich znajomych du¿a czê¶c zycia poswiecamy swój czas zdrowie pieni±dze...

a pan Brze¼iñski chce dopuscic do tego ¿eby wizytówka naszego miasta zgas³a ? Gdzie promocja miasta gdzie promocja regionu ? Przecie¿ to wszystko sie ze soba ³±czy
Niestety ale o pañskich pupilach siatkarkach szum zgina³ bo nigdy nie zdobêd± wiekszej popularnosci ni¿ £KS !
Karatecy mo¿e i zdobywaja jakies tam medale ? Ale co z Tego o nich sie nie s³yszy !

NIE ZNISZCZCIE TEJ TRACYDJI !
_________________
Zwyciê¿aj dla nas Exclamation My zwyciê¿amy Exclamation...
TERROR INSTYTUCJA Exclamation

Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Rakos
Brygada Vóda


Dołączyć: 09 Lis 2006
Posty: 235
Skąd: £om¿a

PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 12:19 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ja nie rozumiem w tym wszystkim jednego. S± wybory to wszyscy chc± pomagaæ £KSowi rzucaj± piêkne s³owa, jak to oni pomog±, jak bêd± wspó³finanoswali, jak wa¿ny jest Klub dla regionu i promocji Miasta, ¿e za wszelk± cenê bêd± go wspieraæ i ratowaæ. Wybory siê koñcz± i nagle wszyscy zapominaj± o rzucanych s³owach i obietnicach (no có¿ ju¿ taka Polska polityka). By³a moda na £KS to Pan Prezydent piêknie chodzi³ i u¶miecha³ siê w¶ród publiczno¶ci, chwali³ kibiców, zapowiada³ dalsz± wspó³pracê i chêæ pomocy. Teraz gdy Klub ma problemy to naj³atwiej jest siê UM wypi±æ na t± ca³± sytuacjê i pozbyæ zbêdnego problemu. Panowie nie têdy droga!!!!
Je¿eli Prezydent ma choæ trochê honoru i je¿eli zale¿y mu na prawdê na dobru Miasta i jego promocji to apelujê do Pana!!! We¼ Pan siê w koñcu do roboty, zacznij wspó³pracowaæ z Klubem i pomagaæ a nie wypinaæ siê na wszystko i dawaæ sobie podwy¿ki !!!!!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Ch.
Corvus Albus
Corvus Albus


Dołączyć: 10 Cze 2004
Posty: 1980
Skąd: Sybir

PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 12:34 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Panowie!
Przecie¿ to co siê wyprawia w naszym mie¶cie to jest parodia jakich ma³o w kraju.Czy widzia³ kto¶ miasto,w którym pieni±dze na promocjê miasta dajê siê z wielkim przymusem i fochem?Ma³o tego.Daje siê stadion do dyspozycji w ramach pomocy klubowi co te¿ jest wliczone w ca³± kwotê nak³adu finansowego miasta na klub,który wynosi oko³o 500 tysiêcy z³otych z czego oko³o 140 tysiêcy jest w gotówce?
Wszystko ³adnie piêknie ale... za ka¿dy mecz klub musi p³aciæ miastu pieni±dze za udostepnienie stadionu oraz czynsz za budynek.Czy wed³ug Was to jest wporz±dku.Sztuczne dawanie i prawdziwe zabieranie pieniêdzy jest czym¶ normalnym?Czy to jest pomoc niesiona klubowi?£zy siê cisn± do oczu jak siê wie,¿e kto¶ tam w ratuszu chce siê pozbyæ tylko "k³opotu"(czyt.£KSu),zniszczyæ i mieæ spokojn± g³owê...
Ten klub wychowa³ masê wspania³ych pi³karzy i kibiców oraz ich rodziny.Jest ostoj± regionalnego patriotyzmu oraz dziêki niemu ludzie wiedz± gdzie le¿y i co to jest £om¿a.
Mimo spadku w klubie sytuacja by³a wyprostowana prawie i powoli rusza³o do przodu.Zg³aszali siê potencjalni sponsorzy zainteresowani wspó³prac±,powsta³y nowe pomys³y na uzyskanie dodatkowych pieniedzy,zapowiada³o siê dobrze.
Kto¶ tak za³atwi³,¿e:
- kazano wynie¶æ siê £KS-owi z budynku i ogólnie ze stadionu,
-gdy mia³a nast±piæ sp³ata zad³u¿enia w ZUSie ratalnie,kto¶ za³atwi³,¿e nie jest to w tej chwili mo¿liwe
-z Urzêdem Skarbowym chyba jest to samo?
-£KS nie uzyska³ równie¿ pewnie pieniêdzy za promocjê miasta bo kto¶ rzuca³ klubowi k³ody pod nogi?

Po co komu takie utrudnianie ¿ycia naszemu klubowi?
Czy nie powinny jakie¶ organy siê zaj±æ sprawdzeniem tej sytuacji?
W klubie panowa³ kiedy¶ straszny nie³ad i zapewne istnia³y jakie¶ niemi³e "ekscesy".Jestem ciekaw czy za kadencji w zarz±dzie przedstawiciela ratusza jakie¶ pieni±dze wp³ywa³y za u¿ytkowanie stadionu,których w tej chwili miasto rz±da?
Z tego co wiem wszystkie pieni±dze z bud¿etu miasta nie zosta³y wydane.Czy nie mo¿na by³o ich przeznaczyæ na dofinansowania sportu i rekreacji w £om¿y?Czy mo¿e zosta³y one wydane na nagrody dla pracowników Urzêdu Miasta?
Ciekaw jestem tych niesmacznych dla mnie sytuacji.

Mo¿e dobrym rozwi±zaniem by³a by obecno¶æ na walnym p.Brzeziñskiego ,który wszystko by wyt³umaczy³ i przekona³ ludzi co do prawid³owo¶ci dzia³añ ratusza?
_________________
http://www.youtube.com/watch?v=sEiT3NXKhuI
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
orzh
Pomaga w oprawie
Pomaga w oprawie


Dołączyć: 12 Paź 2005
Posty: 221

PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 12:45 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

prawda jest taka, ze jak by³y wybory to wszyscy sie do nas (kibicow) pucowali, naobiecywali, a gowno zrobili. niestety, ale marzeniem pana B. w obecnej sytuacji jest rozwiazanie £KSu, albo gra w B klasie. jeden problem mniej dla tego nieudolnego polityke i czlowieka ukladow. pamietacie, jak byla jechanka na niego, to DOBRODZIEJ BRZEZINSKI przekaza³ £KSowi 13 tysiêcy z³otych i potem opowiadal w mediach jakie to on ma dobre serce i zarzucic mu braku pomocy £KSowi i miastu nie mozna. wzywamy pana prezydenta na spotkanie walnego zgromadzenia! wyborow co prawda jeszcze nie ma, ale wyjasnienia nam sie naleza.
_________________
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Adres AIM
j23
Pomaga w oprawie
Pomaga w oprawie


Dołączyć: 12 Sie 2007
Posty: 207
Skąd: z miasta

PostWysłany: Pią Cze 20, 2008 2:27 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

No, jak pan prezydent by sie zjawil na walnym,to wielki szacunek dla niego! ale na 99.9% Go nie bedzie!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Powrót do góry  
 
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu Forum ŁKS Łomża Strona Główna -> ?KS ?om?a Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3 ... 51, 52, 53  Następny
Strona 1 z 53  


ELKAESIACY.NET